POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades personals recollides a la nostra pàgina web es tracten complint amb les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Així mateix, garantim que les dades personals es tracten de manera lícita, lleial i transparent, i que es recullen amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i es limiten a aquestes finalitats i s’actualitzen en cas necessari. No es permetrà la identificació dels interessats durant més temps del necessari i se’n garantirà la seguretat mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades.

 

Qui és responsable de les vostres dades personals?

Els responsables són adidas AG– Adi-Dassler-Str. 1, 91074 Herzogenaurach, Deutschland («adidas AG») i adidas España S.A. – Avenida María Zambrano, 31, Edificio WTC Torre Este, 4.ª planta, Zaragoza, 50018, Espanya («adidas España»), amb número de NIF A28788909. Podeu contactar amb nosaltres a través de https://www.adidas.es/ayuda/contactenos

Podeu consultar la nostra Política de privacitat principal a https://www.adidas.es/privacy_policy

Les dades de contacte del nostre delegat de protecció de dades són:
DataProtection@adidas.com
Global Legal (Datenschutz) | Datenschutzbeauftragter
adidas AG, Adi-Dassler-Straße 1, 91074 Herzogenaurach (Deutschland)
 

Per a què tractem les vostres dades i què ens legitima a fer-ho? Per què podem tractar les vostres dades?

En aquesta pàgina web no disposem de cap formulari que permeti a l’usuari introduir les seves dades personals, per la qual cosa només tractem les dades recopilades per les galetes utilitzades amb el consentiment de l’usuari.

Per tant, les finalitats del tractament són:

  • Utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades. Quan l’interessat visiti la nostra pàgina, utilitzarem galetes i altres eines amb finalitat tècnica i analítica amb el seu consentiment. Podeu consultar la Política de galetes per obtenir-ne més informació.
 

A qui proporcionem les vostres dades?

Podem comunicar les dades personals a proveïdors tercers encarregats del tractament (proveïdor de desenvolupament web, proveïdor d’analítica web) amb la única finalitat que ens prestin determinats serveis seguint les nostres instruccions, sense utilitzar les dades per a les seves pròpies finalitats i amb l’objectiu de dur a terme les activitats que ens són pròpies, o a les administracions públiques competents en compliment de les obligacions legals.

Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Per regla general, les dades seran conservades mentre siguin compatibles amb la finalitat per a la qual van ser recollides, en compliment de les obligacions legals de conservació i per fer front a les responsabilitats que puguin derivar-se del tractament, per després ser suprimides.

Podeu consultar els terminis de conservació de les galetes a la nostra Política de galetes.

 

Quins són els vostres drets?

Podreu:

1. Obtenir més informació.

2. Retirar el vostre consentiment quan l’hàgiu prestat per a un tractament en concret.

3. Deixar de rebre les nostres comunicacions de caràcter comercial enviant el missatge «Vull deixar de rebre comunicacions comercials» al correu electrònic del responsable.

4. Exercir els vostres drets:

D’accés, o a saber quines dades personals vostres tractem;

De rectificació, o a corregir les dades personals incorrectes o inexactes;

  • De supressió, o a eliminar les dades personals que tenim sobre vosaltres i que no estiguem legalment obligats a conservar;
  • D’oposició, o a que deixem de tractar les vostres dades personals amb una finalitat concreta;
  • De limitació, o a restringir el tractament que realitzem;
  • De portabilitat, o a que us proporcionem les dades personals de què disposem.

Per exercir-los, podeu consultar l’apartat 3. Com podeu exercir els vostres drets sobre les vostres dades personals? de la nostra Política de privacitat a www.adidas.es

Podreu trobar més informació sobre els vostres drets o presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades http://www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 – 912 663 517).

 

Com garantim la seguretat de les vostres dades?

Hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat que eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

També hem habilitat procediments per respondre en els terminis legals oportuns a qualsevol bretxa de seguretat que es pogués produir sobre les vostres dades personals. 

Quan contractem proveïdors, ens assegurem que implanten les mesures de seguretat adequades per a la protecció de les dades personals.