Mujer Gitana

La seva obra interpreta el seu llenguatge
a través de formes, lletres i colors.

Under the Skin

MUJER GITANA

La seva obra interpreta
el seu llenguatge a través de formes,
lletres i colors.

Grupo 121

Impossible is nothing

La pluralitat de llenguatges i cultures de la ciutat de Barcelona ha inspirat l’artista per crear la seva obra

Impossible
is nothing

Esport en equip

La pluralitat de llenguatges i cultures de la ciutat de Barcelona ha inspirat l’artista per crear la seva obra

Després d’haver viatjat arreu del món durant 18 anys pintant grafits, va començar a compartir un altre tipus d’obres més figuratives amb l’objectiu principal de sanar mitjançant la creativitat i la reflexió sobre temes vitals. Un viatge a l’imaginari de la psicodèlia, la mística, el grafit, les etiquetes i la nostàlgia d’un món que està a punt de transformar-se. Un viatge a l’imaginari de la psicodelia, la mística, el grafiti, les etiquetes i la nostàlgia d’un món que està a punt de transformar-se.

Mujer Gitana

«L’obra convida a fer qualsevol cosa malgrat les pors que puguem tenir. Si no ho intentem i ho fem, mai no sabrem quin serà el resultat».

Mujer Gitana

Després d’haver viatjat arreu del món durant 18 anys pintant grafits, va començar a compartir un altre tipus d’obres més figuratives amb l’objectiu principal de sanar mitjançant la creativitat i la reflexió sobre temes vitals. Un viatge a l’imaginari de la psicodèlia, la mística, el grafit, les etiquetes i la nostàlgia d’un món que està a punt de transformar-se. Un viatge a l’imaginari de la psicodelia, la mística, el grafiti, les etiquetes i la nostàlgia d’un món que està a punt de transformar-se.

I ´m an illusion
Multiverse player
Irene means peace
Grafitti message

L’artista Mujer Gitana va iniciar la seva trajectòria artística amb el grafit l’any 2004. En aquest format va trobar un punt de partida on poder indagar en el seu llenguatge a través de les formes, les lletres i els colors.

Amb el pas del temps i un cop assolida la maduresa, el grafit es va convertir en un mitjà per compartir missatges existencials sobre l’amor i el positivisme, com un exercici per sanar a través de la creativitat.

I ́m an illusion
Multiverse player
Irene means peace
Grafitti message

L’artista Mujer Gitana va iniciar la seva trajectòria artística amb el grafit l’any 2004. En aquest format va trobar un punt de partida on poder indagar en el seu llenguatge a través de les formes, les lletres i els colors.

Amb el pas del temps i un cop assolida la maduresa, el grafit es va convertir en un mitjà per compartir missatges existencials sobre l’amor i el positivisme, com un exercici per sanar a través de la creativitat.

Meet the artists

Diferents artistes han deixat la seva petjada omplint les parets de color i creativitat.

Meet the artists

Quatre artistes han deixat la seva empremta creant la primera capa de la botiga amb la seva obra.

Les seves obres ens parlen del desig, de
la vitalitat amb models que s’allunyen
d’allò que es considera
estàndard.

Les seves pintures extravagants
insinuen elements
figuratius que es trenquen i
i dilueixen entre l’abstracció.

Octavi Serra

Les seves obres plasmen
les ironies
i frustracions de la vida
moderna.

Les seves obres ens parlen del desig i la vitalitat amb models que s’allunyen d’allò que es considera estàndard.

Les seves pintures extravagants insinuen elements figuratius que es trenquen i dilueixen entre l’abstracció.

Les seves obres plasmen les ironies i frustracions de la vida moderna.