AVÍS LEGAL

Informació legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), presentem la informació següent:

adidas España S.A. – Avenida María Zambrano, 31, Edificio WTC Torre Este, 4.ª planta, Zaragoza, 50018, España («adidas España»), amb número de NIF A28788909 i pàgina web a www.adidas.es

Inscrita al Registre Mercantil de Saragossa, Tom 1.021, Llibre 617 de la Secció 3a de Societats, Foli 107, Full 10.921, Inscripció 1a

 

Limitació de Responsabilitats

L’entitat proporciona aquest lloc web com a mitjà per donar a conèixer els seus productes i serveis, i permetre el contacte amb els clients. La informació de la pàgina web es presenta, de bona fe, com a certa, però ens reservem el dret de modificar-la sense assumir cap compromís de comunicar els canvis amb el propòsit d’actualitzar-la, corregir-la, eliminar-la o dur a terme qualsevol altra acció en interès de l’entitat o dels nostres clients. 

L’entitat no es fa responsable del fet que la informació que apareix a la pàgina web correspongui amb les expectatives de l’usuari. Així mateix, no respon de la veracitat, exactitud, suficiència, integritat o actualització de la informació que no hagi estat elaborada pròpiament per part del responsable. 

L’entitat podrà incloure enllaços que permetin accedir a altres pàgines web amb la intenció que l’usuari pugui trobar informació addicional. L’existència d’aquests enllaços no suposarà, en cap cas, la recomanació, promoció o conformitat de l’entitat amb les manifestacions, continguts o serveis que s’ofereixen a la pàgina web enllaçada. En aquests casos, l’entitat actua com un prestador de serveis d’intermediació, per la qual cosa, d’acord amb l’article 17 de la LSSI, l’entitat no serà responsable dels serveis i continguts proporcionats a través d’aquests enllaços, excepte en el cas en què sigui conscient de la il·licitud del contingut i no hagi procedit a actuar amb la diligència deguda. 

L’entitat no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que pugui patir l’usuari mentre visiti la nostra pàgina web a causa de la presència de virus o errors informàtics en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, en arxius electrònics o en fitxers dels clients.

 

Propietat intel·lectual

Tot el contingut que es visualitzi o al qual s’accedeixi a la pàgina web, incloent els textos, els gràfics, les fotografies, les imatges fixes o en moviment, els sons i les il·lustracions protegides per les lleis de propietat intel·lectual diferents del contingut proporcionat per l’usuari (el «Contingut»), serà propietat d’adidas, els seus llicenciants, venedors, representants i/o proveïdors de Contingut.

L’ús de la pàgina o del Contingut amb finalitats diferents per les quals van ser dissenyats està prohibit. Tret que s’informi del contrari a través de la pàgina web, només es permet la visualització, reproducció, impressió i descàrrega dels documents, àudios o vídeos que hi apareixen amb finalitats personals, informatives i no comercials.

Queda prohibida la modificació dels materials, així com la còpia, distribució, cessió, exhibició, reproducció, publicació, llicència, transmissió o venda de qualsevol informació o contingut de la pàgina, o la creació de treballs derivats dels anteriors.

Excepte quan ho permetin les lleis de drets de propietat intel·lectual aplicables, sereu responsables d’obtenir les autoritzacions necessàries abans de reutilitzar qualsevol material subjecte a dret de còpia que estigui disponible a través de la pàgina web. D’acord amb les disposicions d’aquestes condicions d’ús, es prohibeix la utilització d’aquest material en una altra aplicació mòbil, lloc web o servei en línia.

Sereu responsables de complir la legislació que us resulti aplicable, així com la que reguli l’ús de la pàgina. La pàgina web, el seu Contingut i la totalitat dels drets relacionats seran propietat exclusiva d’adidas o dels seus llicenciants, tret que s’acordi expressament una altra cosa. Cal abstenir-se d’eliminar del Contingut que apareix a la pàgina qualsevol informació sobre drets de còpia, marques registrades o qualsevol altre dret de propietat que hi aparegui. 

 

Marques registrades

Totes les marques registrades, marques de servei i noms comercials d’adidas utilitzats com a part de la pàgina o en relació amb aquesta (d’ara en endavant s’hi farà referència col·lectivament com les «Marques») són marques registrades o comercials del grup adidas o de les seves filials, col·laboradors, venedors o llicenciants. Es prohibeix qualsevol ús, còpia, reproducció, reedició, pujada, publicació, transmissió, distribució o modificació de les Marques adidas mitjançant qualsevol mecanisme, incloent en anuncis o publicitat que facin referència a la distribució de materials a través de la pàgina, tret que adidas ho hagi autoritzat prèviament i per escrit. L’ús de les Marques adidas en altres aplicacions mòbils, llocs web o serveis en línia no està autoritzat. adidas prohibeix l’ús de les Marques adidas com a enllaç actiu en qualsevol altra aplicació mòbil, lloc web o servei en línia, tret que s’aprovi prèviament la inclusió d’aquests enllaços.